საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ კვარაცხელია-ზირაქაშვილი

დირექტორი, ტრენერი, კონსულტანტი

გამოცდილება

მარიამ კვარაცხელია-ზირაქაშვილი – კომპანია ჰედვაისის დამფუძნებელი და დირექტორი; საქართველოში პირველი ქცევის შემსწავლელი ნეიროტექნოლოგიური ლაბორატორიის თანადამფუძნებელი – ლაბორატორია Z;  მოწვეული ლექტორი – კავკასიის უნივერსიტეტი; ასისტენტ პროფესორი – აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი; სოციალური ფსიქოლოგიის პრაქტიკის ხელმძღვანელი – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. მარიამი საერთაშორისო კონსულტანტია ადამიანური კაპიტალის მართვისა და განვითარების სფეროში, ასვე HR გემიფიკაციის მიმართულებით წარმოადგენს ალეას კალიფორნიას ოფიციალურ პარტნიორ – ქოუჩს საქართველოში და კონსულტირებას უწევს ისეთ კომპანიებსა და სტრუქტურებს, როგორებიცაა გერმანული ეკონომიკური გაერთიანება, კაპაროლი, მაკდონალდსი, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, MSC, CTE, GMP, PSP და სხვა.

ტრენინგები: თანამშრომელთა შერჩევა პროფაილინგით; გავლენის ფსიქოლოგია; მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები; მართვა და პროფაილინგი; გუნდის მენეჯმენტი; მაინდფულნესი.