საკონტაქტო ინფორმაცია

ნიკა ზირაქაშვილი

გენერალური დირექტორი, კონსულტანტი

გამოცდილება

ჰედვაისის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი; ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი და Lean Six Sigma Green Belt-ის საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელი; Flow Leadership სერტიფიცირებული ქოუჩი და Aleas California-ს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.